HET CONCEPT
voor ondernemers die grenzen verleggen

Bekijk hier onze interactieve kaart!

Het Europark is een groot bedrijvenpark op de Nederlands-Duitse grens tussen Coevorden en Emlichheim, met onder meer een haven en een openbare railterminal.

Wat kan de ondernemer op en van het Europark verwachten? Kort geantwoord: uitgekiende concepten voor...
 • de vorming van bedrijvenketens met het doel synergie-effecten voor ondernemers en het milieu te tealiseren.
 • moderne logistieke voorzieningen, met o.a. een multimodale terminal;
 • de ligging aan de grens benutten.

De goede verbindingen over water, weg en spoor naar de grote economische centra in Europa, maken van het Europark een strategisch knooppunt op de goederenstroom tussen oost en west v.v. Een ideale vestigingslocatie dus, ook voor bedrijven die afhankelijk zijn van logistieke voorzieningen en voor bedrijven die 'value added logistics' leveren.

DE KENMERKEN

 • strategische ligging op knooppunt van kanaal, spoor en autowegen
 • kavels voor bedrijven op maat beschikbaar
 • kavels desgewenst met extra kabels of spooraansluiting
 • vestigingen van internationale, op logistiek georienteerde bedrijven
 • faciliteiten voor op- en overslag van bulkgoederen en containers
 • containerterminal (capaciteit: 4 miljoen ton per jaar)
 • industriehaven
 • treinshuttles Amsterdam, Rotterdam, Ludwigshafen, Duisberg, e.a.
 • regelmatige treintransporten naar 21 verschillende steden in Europa
 • Nederlands-Duitse organisatie


 • TOP


  DE FEITEN

  De namen, getallen en andere feitelijke gegevens van het Europark.
  Organisatie:
  Ontwikkelingsmij Europark Coevorden-Emlichheim GmbH
  Coevordenerstrasse 35, D-49824 Laar
  Postbus 89, NL-7740 AB Coevorden
  tel. 0049 (0) 5947 990190
  fax. 0049 (0) 5947 990192
  E-mail: info@eu-park.com
  Website: www.eu-park.com  Initiatiefnemers:
  Gemeente Coevorden, NL
  Gemeente Emlichheim, D  Vestigingsubsidies:
  NL: zie www.minez.nl & www.snn.nl
  D: GA, tot max. 15 procent van investering. Zie www.nbank.de  Doelstellingen:
  Value Added Logistics.
  Grensoverschrijdend bedrijvenpark, max. 350 ha.
  Multimodale logistieke voorzieningen.
  Goederenstroom oost-west v.v. stimuleren.
  Ligging aan de grens benutten.
  Sybergie-effecten door ketenvorming tussen bedrijven.  Value Added Logistics:
  Is een toegevoegde waarde geven aan goederen, grondstoffen of halffabrikaten. Bijvoorbeeld assembleren, verwerken, bewerken, verpakken, distribueren. Bedrijven die dit doen zijn sterk afhankelijk van goede aan- en afvoer- en op- en overslagfaciliteiten. Vooral voor dergelijke bedrijven is het Europark een geschikte vestigingslocatie. Welke bedrijfstakken dit zijn, staat hierna onder doelgroepen.


  Doelgroepen:
  Het Europark richt zich voornamelijk op grote, ruimte-extensieve bedrijven die voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van goede logistieke voorzieningen. De branches waarin geacquireerd wordt, zijn met name:
 • transport en logistiek,
 • assemblage & metaalbouw,
 • bouw & betonindustrie
 • kunststofindustrie
 • energie intensieve industrie,
 • food- en foodprocessing & agro-business,


 • Kavels:
  kavels op maat. Minimale grootte 1 ha.  Kavelprijzen:
  Afhankelijk van de ligging en de eventuele extra wensen, bijvoorbeeld een verbinding op het spoor of een glasvezelkabel.
  Mimumprijs: plm. 18,50 €/m² zzgl. UST, o.a. grote delen op Duits grondgebied.
  Maximumprijs: € 65 per m2, op haventerrein.  Verbindingen:
  Vanaf enkele kavels is aansluiting op het spoor mogelijk.
  Vanaf de railtermal rijden regelmatig treinen naar 21 verschillende steden in Europa.
  De A37 (Zwolle, Hoogeveen, Meppen-D) ligt op 10 minuten.
  De A31 (Emden, Ruhrgebied) ligt op 20 minuten.
  Vaartijd Rotterdam c.q. Amsterdam - Coevorden: plm. 18 uur (800 tons schepen).
  Telecommunicatie: glasvezelaansluiting op het netwerk van Europese Telecomverbindingen.  Ontwikkeling:
  Het Europark wordt fasegewijs ontwikkeld, afhankelijk van de vraag en economische omstandigheden. Het wordt maximaal 350 ha groot. De verschillende ontwikkelingsfasen zijn globaal gepland:

  Fase 1, tot 2004: ontwikkeling infrastructuur 150 ha. Aanleg railterminal en industriehaven, 1e hoofdontsluitingsweg over de grens naar B403.

  Fase 2, tot 2007: infrastructuur en verkaveling 90 ha. Duits gedeelte, uitbreiding railterminal, 2e ontsluitingsweg haven-B403.

  Fase 3 & 4, worden vraagafhankelijk ontwikkeld.

  Scholing en arbeidsmarkt:
  In Coevorden en Emlichheim zijn diverse scholen voor voortgezet onderwijs, van beroepsonderwijs tot en met gymnasium. Een nog veel uitgebreider scala aan opleidingsmogelijkheden, MBO en HBO, is in de naburige steden Emmen (20 km), Zwolle (40 km) en Nordhorn (35 km) te vinden. Op het gebied van techniek, handel, logistiek, economie en administratief-juridisch is de keuze uit middelbare en hogere beroepsopleidingen groot. In Emmen is bovendien een vestiging van de Open Universiteit. In de regio zijn diverse instanties en bureau’s op het gebied van arbeidsbemiddeling en gerichte scholing. Grensoverschrijdende samenwerking neemt ook op dit terrein toe.
  Kenmerkend voor de regionale arbeidsmarkt is de hoge arbeidsmoraal. Opvallend is verder het goede opleidingsniveau op vooral technisch gebied.
  De Europark GmbH helpt u desgewenst bij het werven en scholen van personeel.  Samenwerkingen:
  • Haven Amsterdam
  • Noord-Nederlandse Ontwikkelings Maatschappij (NOM)
  • Investment Promotion Agency (Laval Niedersachsen)  De ontwikkeling
  van
  bedrijvenketen

  De Europark GmbH streeft naar samenwerking tussen de bedrijven onderling, met als doel hierdoor voordelen voor zowel de bedrijven als voor het milieu en de omgeving te behalen. 'Ketenvorming' wordt dit genoemd. De bio-industrie leent zich goed voor ketenvorming, maar ook de betonindustrie en houtverwerkende bedrijven. De ondernemers kunnen bijvoorbeeld fors besparen op de kosten van afvalverwerking, logistiek en energie, als ze dit collectief aanpakken. Dit levert tegelijk milieuwinst op; bijvoorbeeld als het afvalproduct van het ene bedrijf een grondstof is voor het andere, of wanneer goederenstromen gebundeld kunnen worden. Zo blijkt bijvoorbeeld de restkoek van de productie van biobrandstoffen een goede grondstof te zijn voor veevoeders. Bovendien leidt de onderlinge samenwerking van de bedrijven tot meer economische stabiliteit. Samengevat: ketenvorming in de bio-industrie is creatief en duurzaam ondernemen. Goed voor het bedrijf, goed voor het milieu, goed voor de economie.
  In de contacten met ondernemers over dit concept blijkt vooral hoe belangrijk energie, in de vorm van proceswarmte en stroom, voor het productieproces in veel bedrijfstakken is. Kostenreductie op energie staat bij hen hoog op de prioriteitenlijst.
  Besparen op energiekosten is te realiseren door collectief energievoorzieningen op het park aan te leggen.

  Onderstaand schema geeft in één oogopslag weer hoe een bedrijvenketen in de bio-industrie eruit kan zien. U vergroot het schema door erop te klikken.  Meer?
  Zie ook News
  BACK    TOP