FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

De tien meest gestelde vragen over het Europark.

Van wie is het Europark?
Van de gemeenten Coevorden en Emlichheim. Althans, het zijn deze twee gemeenten die ervoor hebben gezorgd dat een zelfstandige ontwikkelingsmaatschappij het bedrijvenpark realiseert. Deze heet voluit Europark Coevorden-Emlichheim GmbH en is gevestigd in het voormalige grenskantoor. De grond van het Europarkgebied is in verschillende eigendommen. De gevestigde bedrijven hebben de grond destijds van de gemeente gekocht. Direct beschikbaar voor verkoop is nu ongeveer 90 hectare. In de toekomst wil het Europark op Duits gebied maximaal nog zo’n 130 ha. grond van boeren aankopen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark. Dit gebeurt fasegewijs. Voor meer informatie, zie Organisatie.

TOP

Wie heeft het voor het zeggen op het Europark?
De ontwikkelingsmaatschappij Europark Coevorden-Emlichheim GmbH. Maar dit bedrijf is verantwoording schuldig aan de gemeenten Coevorden en Emlichheim en aan de zogenaamde Aufsichtsrat. Vooral met de gemeenten is veel overleg, bijvoorbeeld over bestemmingsplanvoorschriften, de aanleg van de wegen, kabels, rioleringen, de verkeersregels, de straatlantaarns, de bouw- en milieuvergunningen voor de bedrijven, de subsidieaanvragen enzovoort. In het hoofdstuk Organisatie leest u er meer over.

TOP

Wanneer moet het Europark klaar zijn?
Daar is geen vaste datum voor. De gemeenten hebben afgesproken dat het bedrijvenpark stap voor stap wordt ontwikkeld, afhankelijk van de vraag en de economische omstandigheden. De Europark GmbH zorgt er wel voor dat er telkens voldoende grond direct beschikbaar is en dat de infrastructuur (wegen, kabels, spoorrails e.d.) in dat gebied tijdig klaar is, zodat een bedrijf zich er snel kan vestigen. Hiervoor is een planning in vier fasen gemaakt. Fase 2 is nu aan snee. De oplevering van de laatste fase, fase 4, is voorlopig in 2010 gepland, maar dat kan ook eerder of later zijn, afhankelijk van de vraag. Lees er meer over in Europark Fact, nr. 3.

TOP

Op wat voor bedrijven mikt het Europark?
De sterke troeven van het Europark zijn logistiek en ruimte. Er zijn desgewenst zeer grote kavels beschikbaar. Zelfs bedrijven die meer dan 50 ha nodig hebben, kunnen op het Europark terecht. Maar zo niet belangrijker nog zijn de uitstekende logistieke voorzieningen van het Europark: de aan- en afvoermogelijkheden, de op- en overslag faciliteiten, maar ook de kennis en service op het gebied van logistiek en transport. Daarom is de acquisitie van het Europark vooral gericht op bedrijven voor wie de logistiek heel belangrijk is. Bijvoorbeeld bedrijven die goederen of halffabrikaten als grondstoffen aanvoeren en deze assembleren of be- of verwerken, verpakken en weer verder distribueren. ‘Value added logistics’ wordt dit genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld assemblagebedrijven (elektronica, voertuigen, kleding) en bedrijven in de foodprocessingindustrie, distributie- en verpakkingsbedrijven. Zie ook onder Europark Fact en Het Concept.

TOP

Wat kost de grond op het Europark?
Er is niet één standaardprijs voor de grond. De prijs is afhankelijk van de ligging en de eventuele extra wensen. Bijvoorbeeld om een verbinding met het spoor te krijgen, of een extra glasvezelkabel. De grondprijzen variëren van plm. 18,50 €/m² zzgl. UST (o.a. grote delen op Duits grondgebied) tot 80 euro per m2 (op het haventerrein). Zie ook onder Grond kopen.

TOP

Wat heeft het Europark wat andere bedrijvenparken niet hebben?
Kort gezegd, multimodale logistiek (!) en desgewenst zeer grote kavels, van zelfs meer dan 50 ha. Multimodale logistiek wil zeggen dat goederen, al dan niet in containers, er via weg, water en spoor – drie modaliteiten – aan- en afgevoerd kunnen worden. Schepen, treinen en vrachtwagens worden op de terminal van het Europark geladen en gelost. In de haven kunnen containers met een handling van schip op treinwagon worden gezet. Deze combinatie van haven en spoor is uniek. Zie ook Europark Fact, nr 4.

TOP

Gelden de Nederlandse of de Duitse wetten op het Europark?
Het Europark is een pilot van de Europese Gemeenschap. Hier moet het Europese ideaal van ‘ondernemen zonder grenzen’ mogelijk worden gemaakt. De ondernemer moet er de voordelen van twee landen hebben en geen administratieve of andere belemmeringen ondervinden. Klinkt goed, maar de praktijk is dat er nog tal van buraucratische drempels zijn. Daarom zoekt een groep Nederlandse en Duitse juristen uit, in opdracht van beide regeringen en met steun van de EU, hoe dit ideaal het beste te realiseren is. Op verschillende onderdelen zijn al successen geboekt, vooral waar het gaat om de service van de douane en de regels voor transport. Voor wat betreft bijvoorbeeld bouw- en milieuvoorschriften en fiscale regels is er (nog) een scheiding tussen het Nederlandse en het Duitse deel van het Europark. Zie ook onder Grenzen Verleggen.

TOP

Naar welke steden en hoe vaak rijden de goederentreinen vanaf het Europark?
De Europark GmbH en z’n partners werken voortdurend aan nieuwe verbindingen voor goederentransport.
Nu rijdt er vier keer per week een treinshuttle tussen de Rotterdamse haven en Coevorden/Europark en één keer per week tussen de Amsterdamse have en Coevorden. Dagelijks vertrekken er treinen naar Ludwigshafen en Duisberg, vanwaar de goederen via het enorme netwerk van Kombiverkehr naar 23 verschillende bestemmingen in Europa worden getransporteerd, waaronder Hamburg, Verona, Vitoria (Spanje), Salzburg. Zie ook onder Logistiek en Europark Facts.

TOP

Wat voor schepen kunnen de haven van het Europark bereiken?
Schepen van 600 ton kunnen probleemloos in Coevorden komen. Voor 800 tonners, een neo-kempenaar bijvoorbeeld, is een vergunning van de provincie Overijssel nodig. Het streven is dat er binnen enkele jaren ook 1000-tons-schepen in de haven het Europark kunnen komen. De haven zelf is er al voor gemaakt. Zie ook onder Logistiek en Europark Facts.

TOP

Aan de noordkant van het Europark kunnen treinen, schepen en vrachtwagens op een snelle manier hun ladingen laden en lossen en naar elkaar overladen. De ene keer valt hierbij de naam EuroTerminal Coevorden, de andere keer Regionaal Overslag Centrum. En dan is er ook nog een apart Havenbedrijf. Hoe zit dit in elkaar. En hoe werken die samen?
Alles bij elkaar is het gebied aan te duiden als het Regionaal Overslag Centrum. Dit geeft onder meer aan dat het openbaar is, dit wil zeggen dat iedere transporteur er goederen kan overslaan, en dat de overheid erop toeziet dat alles er goed verloopt en dat er vantevoren vastgestelde, concurrerende tarieven worden gehanteerd.
De firma’s die hier voor het laden en lossen zorgen, werken onderling samen. Zo zorgt de Bentheimer Eisenbahn voor het transport over spoor. Deze spoorwegmaatschappij voert tevens de directie over de railterminal, de Euro Terminal Coevorden. Hierin participeren ook logistieke bedrijven als Hentzen. Deze bedrijven regelen en verzorgen het transport en de op- en overslag van goederen van a tot z. Ze hebben hiervoor onder andere grote, moderne opslagloodsen. Het havenbedrijf coördineert het laad- en loswerk in de haven, maar stimuleert ook het goederenvervoer over water naar Coevorden. Meer informatie vind u in het hoofdstuk Logistiek.

TOPBACK    TOP