GRENZEN VERLEGGEN

 • Grenzenloos ondernemen?
 • Welke grensbarrières zijn er nog en hoe worden ze opgelost?
 • De Nederlands-Duitse ‘Verklaring van Aken’
 • Interreg-subsidie voor het Europark als pilot van de EU
 • De Paritaire Raad voor het Europark Coevorden-Emlichheim
 • Vademecuum ‘Binationale handelscontacten in de Eems Dollard Regio’
 • Grensinfopunt voor particulieren en bedrijven
 • Douaneformaliteiten online afhandelen
 • Contact douane


  Grenzenloos ondernemen?
  Wie voor het kantoor van de Europark Coevorden-Emlichheim GmbH de Nederlands-Duitse grens passeert, merkt niets meer van de barrière die de grens vroeger was. Slechts een bord laat weten dat men een ander land binnenrijdt. Opvallender is het grote projectbord langs de Bundesstrasse 403, dat aangeeft dat er met de steun van de EU een grensoverschrijdend bedrijvenpark van 350 ha wordt gerealiseerd: het Europark. Dat er schot in zit blijkt uit de industriële complexen en de bouwactiviteiten verderop in het landschap. Deze ondernemers zien de locatie aan de grens als een kans, minder als een bedreiging. De logistieke mogelijkheden, de ruimte en de prijzen spreken wat dit betreft voor zich. Ze bieden nieuwe mogelijkheden voor expansie; de ondernemer kan er z’n grenzen verleggen, Europa in!
  Toch zorgt de landgrens nog altijd voor administratieve en juridische rompslomp bij grensoverschrijdend zakendoen. Denk aan de verschillen in belastingen, verzekeringen, wettelijk voorgeschreven vergunningen enzovoort. Voor zover dit belemmeringen zijn voor het ondernemen op het Europark, pleit de Europark Gmbh bij de desbetreffende overheden ervoor ze te slechten. Hierbij wordt de Europark GmbH geholpen door een groep van deskundige. Deze zogenaamde Paritaire Raad is door de Nederlandse en Duitse regering, op verzoek van de Europark Gmbh, opgericht. De opdracht luidt: breng adviezen uit aan beide regeringen en gemeenten hoe de grensproblemen het beste preventief voor ondernemers opgelost kunnen worden. En begeleid ondernemers in het praktisch oplossen van de grensvraagstukken.

  TOP


  Welke grensbarrières zijn er nog en hoe worden ze opgelost?
  Bij het uitzetten van een grensoverschrijdende ontsluitingsweg op het Europark hebben de Duitse en Nederlandse landmeters gemerkt dat hun meetmethoden verschillen: in het grote Duitsland wordt wel rekening gehouden met de kromming van de aarde, in het kleinere Nederland niet. Dit veroorzaakt aansluitingsproblemen bij het over de grens doortrekken van kabels, leidingen, straten enzovoort. Dit is een voorbeeld van een belemmering door de grens. In dit geval kunnen de problemen op een praktische en betrekkelijk eenvoudige manier worden opgelost. Maar er zijn ook meer weerbarstige kwesties, die vaak alleen met extra moeite en administratieve rompslomp op te lossen zijn. Bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend transport van bedrijfsafval en van dierlijke eiwitten ten tijde van veterinaire ziekten. De grens is ook merkbaar in de verschillen tussen beide landen in technische voorschriften, veiligheidsregels en produktspecificaties. Bij grensoverschrijdend inzet van personeel vragen zaken als verzekering, sociale voorzieningen en rechtspositie extra aandacht; de zogenaamde 183-dagen-regeling is dan bepalend. Juridisch bijzonder lastig wordt het als een ondernemer op de grens wil bouwen; de wetten van beide landen, voor de bouw- en mileuvergunning, zijn hierop niet voorzien.

  TOP


 • Verlaring van Aken
  Op 7 december 2000 hebben de regeringen van Nederland, Duitsland en de deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen in Aken een protocol ondertekend. In deze zogenaamde Verklaring van Aken beloven ze dat ze de ontwikkeling van grensoverschrijdende bedrijvenparken zullen bevorderen en belemmeringen voor grensoverschrijdend ondernemen zullen wegnemen. Ze zeggen verder toe dat ze hiervoor een aantal adviesorganen in het leven zullen roepen en dat er juridische en bestuurlijke maatregelen worden getroffen. Hieruit is de zogenaamde Paritaire Raad voor het Europark Coevorden-Emlichheim voortgekomen. Deze helpt ondernemers bij het oplossen van praktische problemen en adviseert de regeringen over verdragsaanpassingen ten voordele van grensoverschrijdend ondernemen.

  TOP


  Interreg-subsidie van EU
  Met het Europark Coevorden-Emlichheim wordt de gedachte van een Europa zonder grenzen in de praktijk gebracht. Het project wordt daarom financieel ondersteund door de Europese Unie. Hiervoor is het zogenaamde Interreg-subsidieprogramma beschikbaar. Momenteel is het Interreg-programma IIIA van toepassing. De subsidieregeling geldt voor grensoverschrijdende maatregelen, voorzieningen en infrastructuur. De Ems-Dollard Regio (EDR) coördineert de subsidieaanvragen.

  TOP


  Paritaire Raad Europark
  De Paritaire Raad voor het Europark Coevorden-Emlichheim is als volgt samengesteld:

 • H.W. Schwarz, Landkreis Grafschaft Bentheim
 • F.J. Sidcelmann, Bezirksregierung Weser–Ems
 • J. Beerlink, Samtgemeinde Emlichheim
 • H. Caspers, provincie Drenthe
 • J. Buurman, gemeente Coevorden
 • H. Meijer, gemeente Coevorden

  Coordinatie:
  H. Oortmann en D. Lindschulte,
  tel. 0049 (0) 5943 990190
  E-mail: info@eu-park.de
  TOP


  Vademecuum binationale handelscontacten
  Het EU-Referat Kreishandwerkschaft Lingen heeft een vademecum uitgegeven voor handelscontacten tussen Duitsland en Nederland. Het boekwerk geeft informatie over allerhande sociale, juridische, fiscale en culturele verschillen tussen beide landen. Een handig naslagwerk voor ondernemers die over de grens zaken (willen) doen. Het project is gefinancierd door de EU (Interreg III) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij de uitgever (tel. 0049 (0)591 973020, info@lingener-handwerk.de) en bij de EDR (tel. 0031 (0)597 521818, edr@edr.org).

  TOP


  Grensinfopunt voor particulieren en bedrijven
  Steeds meer bedrijven en particulieren in de regio Coevorden-Emlichheim raadplegen het zogenaamde Grensinfopunt. Deze vraagbaak van vier Nederlandse ministeries en de Belastingdienst verschaft via telefoon en website informatie over allerlei grensoverschrijdende kwesties op het gebied van werken en ondernemen; van (sociale) verzekeringen en belastingen tot en met pensioenen en werkloosheid. Tel. 0031 (0)800 0220145. Meer informatie vindt u op www.grensinfopunt.nl

  TOP


  Contact douane:

  Nederlandse douane:
  Eendrachtstraat 8, Coevorden (tevens hoofdkantoor douane Drenthe)
  Tel. 0031 (0)524 596400
  Fax. 0031 (0)524 516526.
  De post in Coevorden heeft faciliteiten voor entrepotopslag.

  Duitse douane, Esschenbrugge:
  Coevordenerstrasse 35, Laar
  Tel. 0049 (0) 5947 268
  Fax. 0049 (0) 5947 585.
  Hoofdkantoor: Osnabruck, tel. 0049 (0) 541 50660, fax. 0049 (0) 541 5066111.

  TOP • BACK    TOP