GROND KOPEN

De Europark GmbH levert maatwerk. Ondernemers die er hun bedrijf willen vestigen kunnen rekenen op:
 • grondkavels op maat
 • desgewenst met extra voorzieningen, zoals een aansluiting op het spoor
 • zeer concurrerende grondprijzen
 • volle medewerking en steun van beide gemeenten
 • maximale investeringssubsidies van de overheid
 • volledige begeleiding in de aanvraag van vergunningen en subsidies
 • uitgebreide informatie over grond en grondwater

  Ruim en landschappelijk

  Grote bedrijfskavels zijn schaars. Op het Europark Coevorden-Emlichheim zijn ze er evenwel nog. Het park is bovendien ruim en groen van opzet.
  Ook het woon- en leefklimaat in de regio ademt ruimte. Een landelijk gebied met veel natuurschoon. Zie ook de impressiebrochure van het Europark.

  Bekijk hier onze interactieve kaart!

  Grondprijzen
  De prijzen zijn marktconform en afhankelijk van ligging, kwaliteit en eventueel gemaakte afspraken over (extra) te leveren infrastructuur. Bovendien gelden voor het Nederlandse en het Duitse deel van het Europark verschillende grondprijzen, doordat de overheden aan weerszijden van de landsgrens (nog) verschillende systemen van toerekening van ontwikkelingskosten hanteren.
  Richtinggevend gelden aan Nederlandse zijde een maximumprijs van plm. € 80,- (in het havengebied) en een minimumprijs van plm. € 40,40 per m2. Aan Duitse zijde geldt een grondprijs van 18,50 €/m² zzgl. UST .

  Subsidies
  Ondernemingen die zich op het Europark vestigen kunnen aanspraak maken op een investeringssubsidie, zowel van de Duitse als van de Nederlands overheid zijn er verschillende specifieke stimuleringsregelingen. De Europark GmbH kan u hierover informeren en desgewenst voor u de subsidieaanvraag begeleiden. Zie ook Europark Facts nr.6.

  Bodem en water
  In het grote gebied van het Europark variëren de bodem- en watergegevens. Hieronder staan slechts enkele algemene indicaties.
 • Bodem: overwegend zandgrond
 • Draagkracht grond: variabel
 • Proceswater: bron op locatie
 • Grondwater diepte: variabel, van plm. 0,5 tot 1,50 m
 • Waterkwaliteit: zuiver en zacht
 • Waterzuivering: op max. 2,5 km afstand


 • BACK    TOP