DE ORGANISATIE | ONTWIKKELINGSPLANNING
in 4 meerjarige fasen

De ontwikkeling van het Europark verloopt fasegewijs en van noord naar zuid, van Coevorden (NL) naar Laar (D). Het ontwikkelingstempo is afhankelijk van de vraag en economische omstandigheden. Het bedrijvenpark wordt maximaal 350 ha groot. De verschillende ontwikkelingsfasen zijn globaal gepland:

Fase 1
2000 - 2004. Dit omvat de infrastructuur en het bouwrijp maken van de plm.83 ha van het Nederlandse en de eerste 20 ha van het Duitse deel. Hiertoe behoren onder andere de industriehaven en de eerste hoofdontsluitingsweg op de B403.

Fase 2

2005 - 2007 Dit omvat de infrastructuur en het bouwrijp maken van 90 ha. op Duits gebied. De belangrijkste werken in fase 2 zijn de ontsluitingsweg van de haven en de uitbreiding van de railcontainerterminal, deels op Duits grondgebied. Voor zover bekend is dit de enige grensoverschrijdende railterminal in Nederland en Duitsland.

Fasen 3 en 4
Deze fasen omvatten plus minus 130 ha. grond, geheel op Duits gebied. Of dit ook bedrijventerrein wordt zal afhangen van de vraag. Onzeker is daarmee ook of de geplande derde hoofdontsluiting van het park, tussen de B403 en de N34, wordt aangelegd.
BACK    TOP